٢ نکته درباره خوردن گردو

امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میفرمایند :

خوردن گردو در گرمای شدید ، حرارت بدن و زخم های تن را تحریک میکند ، اما خوردن آن در زمستان ، کلیه ها را گرم میکند و سرما را دفع می کند

منیع :
کافی (ط -الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۳۴۰ ، ح

خبرنامه