ردیف عنوان زمان برگزاری محل برگزاری
۱ پنجمین سمپوزیوم کدوئیان ۲۲ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ اسپانیا
۲ کنفرانس و نمایشگاه غذاداروها ۱۳ تا ۱۵ جولای ۲۰۱۵ آمریکا
۳ سومین کنفرانس و نمایشگاه طب سنتی و مکمل ۳ تا ۵ آگوست ۲۰۱۵ انگلیس
۴ دومین سمپوزیوم گل حشره کش (پیرتروم) ۶ تا ۹ آگوست ۲۰۱۵ ژاپن
۵ چهارمین سمپوزیوم رازک ۶ تا ۸ آگوست ۲۰۱۵ آمریکا
۶ سومین کنفرانس و نمایشگاه فارماکوگنوزی، فیتوشیمی و ترکیبات طبیعی ۲۶ تا ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵ هند
۷ اولین سمپوزیوم گز روغنی (مورینگا) ۱۵ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۱۵ فیلیپین
۸ چهاردهمین سمپوزیوم قره قاط ۱۰ تا ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ آمریکا
۹ سمپوزیوم خرنوب ۹ تا ۱۲ می ۲۰۱۶ ترکیه
۱۰ پنجمین سمپوزیوم زعفران (زیست شناسی، تکنولوژی، کاربردها و بازار) ۹ تا ۱۲ نوامبر ۲۰۱۶ مراکش